Tjänster

Plåtslageri

Vi utför alla slags plåtslageriarbeten. Inget är för litet eller för stort. Till vår hjälp har vi en komplett plåtverkstad för tillverkning. Bland våra uppdrag finns allt från nyproduktion, omtäckning och renovering, till nytillverkning av plåtdetaljer till kulturhistoriska byggnader som kyrkor och andra byggnadsarv.

Bandtäckning

Bandtäckning är en teknik för läggning av plåttak som både är snabbare och effektivare än det traditionella tillvägagångssättet. Plåten sätts på plats i större band, vilket ger mindre skarvar samtidigt som arbetet går fortare att utföra.

Papptäckning

Ett papptak är ett tak som är inklätt med så kallad takpapp. Takpappen är ett petroleumtjärat material. Under takpappen läggs även en underlagspapp. Tillsammans ger dessa två delar av taket ett bra skydd mot väder och vind.

Takpappen passar att använda på många typer av byggnader och är ett särskilt bra val till hus med tak som är platta eller har en låg lutning. Vid läggningen av papptaket så svetsar man, eller klistrar, fast takpappen på taket och skapar på det viset ett tätt skydd.

Sedumtak

Ett sedumtak är ett tak som klassas som ett så kallat grönt tak och som är uppbyggt med växtsorten sedum. Det kallas för grönt tak då det är ett tak som är gjort på naturlig växtlighet.

Comments are closed.